logo

Жинсий олат (пенис) ўлчамиаҳамиятлими?

Эркакларнинг асосий қисмини ҳаёти давомида бир марта бўлса ҳам қуйидаги саволлар ташвишга солади. Менинг жинсий олатимнинг ўлчами етарлими, қониқтираоламанми, қандай қилиб катталаштирсам бўлар экан? Аслида нормаси қанча? Wessels ва Lue (1996), маълумотларига кўра жинсий олатнинг тинч ҳолатидаги ўртача узунлиги 8,8 ва 9,7см орасида бўлса тортилган ҳолатда(эрекцияга муқобил) эса 12,4см. см. Ponchietti ва хамкасабалари ҳам 2001 й.да 3300 та ёш эркакларни кўригидан сўнг юқоридагига ўхшаш хулоса беришган, яъни 10смдан 12,5смгача. Барча текширувларда антропометрик текширувлар хам ўтказилган ва кучсиз корреляция кузатилган. Пенисни катталаштириш ниятида шифокорга мурожаат қилган эркакларнинг одатда ўлчами нормада бўлади. Бундай ҳолатни мутахассислар эркаклар ечиниш хонасини комплекси деб аташади. Эркаклар ўз жинсий аъзоларига юқоридан қарагани учун кичикроқ туйилади, лекин ёнбошдан қаралса барчаники билан баробардир. Шуни ҳам алоҳида таъкидлаш керакки, тинч ҳолатда кичик кўрингани билан эрекция ҳолатига ўтганда ҳеч қандай пропорцияга амал қилмаган ҳолда катталашади. Эрекция пайтида 9,5смдан кичик бўлсагина жинсий олатни кичик деб ҳисобланади. Баъзи мутахассислар эса 7,5см ҳам дейишади. Ўлчашда дорсал тарафида қорин деворига 90° бурчак остида пенопубикал бурчакдан бошчани охирисигача бўлган масофа инобатга олинади. Жинсий олатни катталаштириш иккига бўлинади: нохирургик ва хирургик. Операциясиз усулларга вакуум ва тракцион усуллар киради. Вакуум усулда махсус манфий босим ҳосил қиладиган жиҳоздан фойдаланилади. Манфий босим ҳосил қилиш ҳисобига олатга қон оқими кучаяди, гуё ки тўқималарни чўзилишига олиб келади дейилади. Натижа олиш учун камида 12 ой давомида ҳар куни қилишлари керак бўлади. Лекин ишончли натижага эришилганлиги ҳақидаги маълумотлар адабиётларда йўқ, узоқ муддат ишлатиш натижасида терида жароҳатланишлар гематомалар вужудга келади. Яна бир операциясиз усул бўлган тракцион (чўзиш) усул юқоридагига нисбатан эффектив ҳисобланади. Асосида жинсий олат тўқималарини куч билан узоқ муддат чўзиш, тортиш ётади. Бунинг учун экстендерлар (Andro-Penis ва ҳ.к.).дан фойдаланилади. Бу жиҳоз бериладиган кучни назорат қилиб туради. Ва кучни аста секинлик билан орттириш тавсия қилинади. Керакли натижага эришиш учун камида олти ой давомида ташиб юришлари керак. Кунига саккиз соатгача. Экстендер фойдаланганлар 2,5–3 смгача узайганини айтишади, лекин бу усулни ҳам узоқ йиллик натижалари қайд қилинга мақолалар йўқ. Камчиликлари кундалик турмуш тарзига ҳар куни ташиб юриш зарар келтиради. Чўзилгани учун оғриқ, гематома(қон қуйилиши), жинсий олат эгриликларни ва пейрони касаллигини келтириб чиқариши мумкин. Юқорида кўрсатилган усуллардан операциядан кейин фойдаланиш баъзи мутахассисларга кўра оперцияни ножўя асоратларини олдини олиш учун мумкин. Бундан ташқари нохирургик усулларга қуйидагилар киради: Турли магнит ва электр жиҳозлар гуёки жинсий олат ўсишини стимул қилади – абсолют бефойда; Биодобавкалар, «дунёдаги мавжуд ўт-ўланларни барчасини ўз ичига оладиган» ва натижада «ҳеч қандай бахс мунозарасиз» ўсишига олиб келади– абсолют бефойда; Гормонал препаратлар – натижаси маълум ёшгача ва гипогонад ҳолатларда. Тиббий кўрсатмалар қуйидаги касалликлар натижасида узунлигидан қониқиш бўлмаганда амалга оширилади: Пейрони касаллиги, каверноз фиброз, гипоспадия, эписпадия, травматик ёки хирургик ампутацияларда ва ҳ.к. Функционал кўрсатмаларга: кўмилган жинсий олат, нозик олат, қарилар жинсий олати. Эстетик ҳолатлар пенил дисморфофобияларда – ўз жинсий олатининг ташқи кўринишидан, ўлчами ва шаклидан норозилик. Бу пациентлар психолог ёки психиатрлар билан биргаликда текширувдан ўтишлари керак. Хирургик усулларга: жинсий олатни узайтириш; жинсий олатни қалин (йўғон)лаштириш; жинсий олат бошчасини катталаштириш. Юқоридаги усулларни комбинацияси. Жинсий олатни узайтириш Энг кенг тарқалган усул бўлиб жинсий олатни ушлаб турган боғламларини кесиш – лигаментотомия дейилади. Бунда каверноз таначаларни чуқур артериялари кирадиган жойгача озод қилинади, натижада 3смгача узайиш кузатилади. Яхши тарафи бажарилиши содда ва минимал травматик. Камчилиги агар боғламлари қисқа бўлса кам эффектив ва кўринишда пастга осилиб қолиши, гипермобил бўлиб қолиши ва эрекцион бурчакни катталашиши (пастга осилиб қолиш ҳисобига). Операция натижасини янада кўзга кўриниши учун мутахассислар айнан операциядан кейинги даврда экстендерлардан фойланишни тавсия этишади. Жарроҳлик усулларидан яна бир кўзга яққол кўринадигани бу қов олди ёғ қаватини олиб ташлаш. Бу усулни албатта лигаментотомия билан комбинациялаш керак бўлади. Деярли ишлатилмайдиган усуллардан бири ажратувчи операция (Perovic) мавжуд юқори травматик ва асоратларга бой бўлгани учун ишлатилмайди. Каверноз таначаларни, спонгиоз танадан ажратиб ўртасига, беморни қовурға тоғайи қўйилган лекин етарли натижа бермаганлиги сабабли ишлатилмай қўйган. Органик эректил дисфункция билан бирга келганда энг оптимал усул пластик протезларни имплантацияси пайтида каверноз таналарни ўртасига графтинг (ямоқ қўйиш) эди. Бу усул анча ишонарли эди, лекин протезларни экструзияси (тешиб чиқиши) сабабли бу ҳам ишлатилмай қўйилаган. Эректил дисфункцияда протезлаш мавжуд. Жинсий олатни йўғонлаштириш (қалинлаштириш) Қалинлаштиришни энг оддий усули аутоёғни тери остидан жинсий олат терисини остига жойлашдир. Қов усти соҳасидаги ёғ тўқимасини липосакция қилиниб олат ўқи йўналиши бўйича юборилади. Афзал тарафи ўта соддалиги бўлса камчилиги натижаси вақтинчадир бир йилни ичида 50% эриб кетади ва кўриниши ҳам бузилади, чунки тери ости ёғи бир текисда йўқолмайди. Асоратлари тиқилган ёғ миқдорига пропорционал шаклда ортиб боради. Бундан ташқари: Фасциал-мушак ёки фасциал-ёғ тўқимаси бўлакларини озиқланувчи оёқчада микрохирургик аутотрансплантацияси, перикаверно дермал аллограф (Alloderm) лардан фойдаланиш, полиакриламид геллардан фойдаланиш усуллари мавжуд бўлиб асоратлари туфайли қўлланилмайди. Энг эффектив усул бўйлама корпоротомия ва аутовена билан ўрнини тўлдириш усулидир (Austoni), асорати эректил дисфункция ривожланиш хавфини катталигида. Жинсий олат бошчасини катталаштириш Фақатгина жинсий олат танаси билан номутаносиблигида тавсия қилинади, лекин тўлиқ ишонарли методика ишлаб чиқилгани йўқ. Жинсий олат бошчасини ўзига хос тузилиши сабабли идеал маҳсулот топилгани йўқ, гиалурон кислотадан фойдаланилмоқда лекин натижаси бир йилни ичида ўз хусусиятини йўқотмоқда. Шундоқ қилиб, барча талабларга жавоб берадиган идеал методика мавжуд эмас шундан келиб чиқиб ҳам шуни таъкидлаш жоизки жинсий олатни узунлиги ва қалинлиги жинсий алоқани сифатли қилмайди аксинча қаттиқлиги ва шу қаттиқ ҳолатда узоқ тураолиши муҳимдир. Ўз беморларимга яна шуни тагига чизган ҳолда айтаманки агар муҳим бўлганда шу бугунги тиббиёт албатта ечим топган бўларди, чунки қаттиқлик ва тез бўшалмаслик муҳим бўлгани учун ечими топилган. Пациент албатта юқоридаги афзалликлари ва асоратлари ҳақида тўлиқ маълумотга эга бўлиши керак. Статистикага кўра юқоридаги маълумотга эга бўлган беморлардан атиги 8%

Похожие истории

Жинсий олат (пенис) ўлчамиаҳамиятлими?

Эркакларнинг асосий қисмини ҳаёти давомида бир марта бўлса ҳам қуйидаги
Андрология тарихи

Европа Андрологлар Академиясининг узоқ йиллардан бери берадиган таърифига кўра
© SUZB.ru Узбекское порно видео
Нас находят по запросам:
Узбекское порно, порно узбеков, уз секс, ххх, адалт, видео, скачать, бесплатно, на телефон, секс с чеченскими девушками, мсква девушка.прно, порно кыргызок, devushki porno tajikista, kirziz seks skachat, каракол секс, порно бишкек кыргызстан, узбекский секс, саха порно, уз ххх кино камера, секс узбекистан, порно кыргызча, русские геи скачать бесплатно ролики, парно уз, узбек секс скачать, зур узбек секс, seks uzbek, uzxxx, uzsex, узбечка показывает пизду, уз порна, уз секс скача, uzbechka, уз порно видео бесплотный, порно скачать, узбекский перепихон, узбек эротика малиш, порна секс узбекски, порно казахское, порна секс узбекски, порна, узбек порно, казпорно, как трахаются кыргызы, киргиз порно, кыргызское порно, порно уз, казаское порн, порнухи чиченское, чеченские порно, кыргыз секс, porno seks skashat kz., порно кыргызки, казахский секс, uzbek porno, узбекое секс скачать, киргизка секс, uzb seks, seks uzbek, узбекский секс скачать, uzbek seks, sekis.uz, узбек секс скачат, uzbseks, uzbekcha seks, сексуз, узб секс скачат.